Poziv na četvrti seminar o postupcima i načinu uvođenja certifikacije po međunarodnim standardima u 2017. godini
8.11.2017

Poziv na četvrti seminar o postupcima i načinu uvođenja certifikacije po međunarodnim standardima u 2017. godini

S ciljem jačanja internih upravljačkih kapaciteta u malim i srednjim preduzećima i obrtima, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona uz podršku Kantonalne privredne komore Tuzla, organizuje besplatan seminar/predavanje o postupcima i načinu uvođenja BS 16001:2009 Standard za uspostavljanje sistema upravljanja energijom i EN ISO 50001:2011 Prezentacija standarda za energetske menadžment sisteme.

Uvođenje certifikacija po međunarodnim standardima omogućava podizanje kvaliteta poslovanja na veći nivo, povećanje efikasnosti i produktivnosti, jačanje sistema kontrole kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje konkurentnosti firme na tržištu, omogućavanje efikasnijeg nadzora procesa i troškova poslovanja, stvaranje sklada uređenosti u odnosima unutar organizacije, omogućavanje lakšeg i kvalitetnijeg izvoza na strana tržišta.

Četvrti planirani seminar na temu BS 16001:2009 Standard za uspostavljanje sistema upravljanja energijom i EN ISO 50001:2011 Prezentacija standarda za energetske menadžment sisteme će se održati u srijedu, 15.11.2017. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg slobode bb Tuzla, u vremenu od 12:00 do 14:00 sati. Temu će izlagati Biljana Smajić, projekt menadžer Udruženja za razvoj NERDA Tuzla, a pored izlaganja predavača biće prezentirane prednosti uvedene certifikacije kao primjer dobre prakse i koristi koje se ostvaruju certificiranjem.

Pozivamo sva zainteresirana mala i srednja preduzeća i obrtnike sa područja Tuzlanskog kantona da svoje učešće potvrde u što skorijem roku na e-mail Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona: minrp@tk.kim.ba i na tel/fax. 035 369-352, 035 369-410.

Dnevni red seminara će biti naknadno dostavljen prijavljenim učesnicima.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE