Regionalno takmičenje inovatora - učenika osnovnih i srednjih škola „Inovativnim umom do pametne energije“
13.11.2017

Regionalno takmičenje inovatora - učenika osnovnih i srednjih škola „Inovativnim umom do pametne energije“

U cilju promocije mladih inovatora u unapređenju njihovih inovacija u oblastima korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti organizujemo regionalno takmičenje „Inovativnim umom do pametne energije“. 

Pozivamo sve mlade inovatore ili ekipe inovatora, učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu (BiH) i Brodsko-posavskoj županiji (HR) da se prijave na takmičenje i osvoje zanimljive nagrade. 

Prijavljene inovacije moraju biti u okviru korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti, a inovacije mogu spadati u jednu od slijedećih oblasti: robotika, mehanika, informacione tehnologije, građevinarstvo, itd. istovremeno, inovacija može biti u obliku proizvoda, procesa, usluge ili materijala. 

Dvadeset takmičara čije su prijave osvojile najveći broj bodova (10 iz Tuzlanskog kantona (BiH) i 10 iz Brodsko-posavske županije (HR)) će dobiti nagrade i priliku za daljnje unapređenje svojih inovacija, kroz praktičan rad na sedmodnevnom kampu mladih inovatora koji će se održati u drugoj polovini juna 2018. godine, na području Brodsko-posavske županije. Pored druženja na kampu, mladi inovatori će dobiti: 

  • Certifikat za učešće na ovom takmičenju;
  • Medalje i diplome za plasman u 20 najboljih inovatora na regionalnom takmičenju;
  • Promotivne majice, kape, bilježnice, olovke i solarni ruksak za svakog učesnika;
  • Materijale i alate potrebne za unapređenje prijavljene inovacije;
  • Stručnu pomoć (eksperti potrebnih profila) prilikom rada na unapređenju inovacija;
  • Mogućnost izlaganja svojih inovacija na festivalima mladih inovatora, koji će biti održani u martu 2019. godine u Brodsko-posavskoj županiji (HR) i u aprilu 2019. godine u Tuzlanskom kantonu(BIH);

Takmičenje se organizuje u okviru projekta PAMETNE ŠKOLE u saradnji između Centra za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavske županije, udruženja Zelena akcija iz Zagreba i Brodskog ekološkog društva - BED iz Slavonskog Broda. 

„Inovativnim umom do pametnih škola“ ili skraćeno „PAMETNE ŠKOLE“ naziv je 1,6 miliona eura vrijednog prekograničnog projekta koji se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. 

Prije vaše prijave pažljivo pročitajte detaljno uputstvo o učešću na takmičenju, koje možete preuzeti zajedno sa obrascima za prijavu na: 

www. crp.org.ba, www.zelena-akcija.hr, www.bpz.hr, www.vladatk.gov.ba ili www.bed.hr 

Kratke opise vaših inovacija očekujemo do 20. decembra 2017. godine! 

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili su vam tokom prijavljivanja na takmičenje potrebna dodatna pojašnjenja ili informacije, možete se obratiti na: Alma Tihić (kontakt osoba), Centar za razvoj i podršku (CRP), e-mail: alma.t@crp.org.ba, Tel: (+387 35) 255-217 ili 248-340; 

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećm linku: http://mangala1.vladatk.kim.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/5355-regionalno-takmicenje-inovatora-ucenika-osnovnih-i-srednjih-skola-inovativnim-umom-do-pametne-energije
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE