Održan sastanak sa predstavnicima USAID/SGIP Projekta na temu Zakona o JPP
13.11.2017

Održan sastanak sa predstavnicima USAID/SGIP Projekta na temu Zakona o JPP

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin Osman Puškar u ponedjeljak 13.11.2017. godine održao je sastanak sa predstavnicima USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), gdinom Christianom Hauptom, voditeljem Projekta, gđom Almedinom Šuvalijom, zamjenicom voditelja Projekta i gđom Šemsom Alić, konsultanticom na Projektu.

Tokom sastanka bilo je riječi o završenom ciklusu javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona kao i daljim koracima zajedničke saradnje Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona i USAID/SGIP projekta u izradi prijedloga Zakona.

Naime, u svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva Vlada Tuzlanskog kantona je uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji predstavnici su pružili tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona, te će pružiti i dalju podršku u procesu izrade prijedloga Zakona.

Tokom sastanka istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom u izradi nacrta Zakona i provedbi javne rasprave. Naglašen je poseban značaj organizacije javnih rasprava u lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, čiji je cilj, pored prikupljanja prijedloga, sugestija i primjedbi na nacrt Zakona, bio i prezentacija jednog novog pristupa planiranju, pripremi i provedbi projekata javno-privatnog partnerstva. Sugestije i primjedbe učesnika javnih rasprava biti će razmotrene prilikom izrade prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Ministar Puškar je istaknuo da se u narednom periodu očekuje izrada novih zakona na kantonalnom nivou koji će dati cjelokupan i zaokružen okvir za privlačenje investicija i implementaciju razvojnih projekata na području Kantona, te se zahvalio predstavnicima USAID/SGIP projekta na pruženoj podršci i saradnji te istakao nadu da će se saradnja nastaviti i na drugim projektima. 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE