POZIV ZAINTERESIRANIM JAVNIM INSTITUCIJAMA /UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA /PRIVREDNIM SUBJEKTIMA /MEDIJIMA /GRAĐANIMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U PROCESU IZRADE AKCIONOG/ OPERATIVNOG PLANA 2018-2020. GODINA INTEGRIRANE STRATEGIJE RAZVOJA TK
16.11.2017

POZIV ZAINTERESIRANIM JAVNIM INSTITUCIJAMA /UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA /PRIVREDNIM SUBJEKTIMA /MEDIJIMA /GRAĐANIMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U PROCESU IZRADE AKCIONOG/ OPERATIVNOG PLANA 2018-2020. GODINA INTEGRIRANE STRATEGIJE RAZVOJA TK

 

U skladu sa Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona kojom je usvojila Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za provođenje Strategije razvoja.

 

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kao jedinica za planiranje i upravljanje razvojem dopisom broj: 14/1-28-18574/17 od 16.11.2017.godine svim ministarstvima i gradu/općinama TK pokrenulo je proceduru izrade Operativnog/Akcionog plana 2018-2020.godina Strategije razvoja TK.

Sve zainteresirane javne institucije, udruženja i fondacije, privredni subjekti, mediji i građani sa područja Tuzlanskog kantona koji žele da daju vlastiti doprinos procesu izrade Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, mogu predlagati mjere (projekte) koje bi se u svrhu dostizanja nekog od postavljenih strateških ciljeva mogle realizovati u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina. Za učešće u ovom procesu mogu se uključiti putem jedinica lokalne samouprave ili resornog kantonalnog ministarstva dostavljanjem popunjenog Prijavnog obrasca za predlaganje mjere (projekta) koji je dostupan na slijedećem linku:

http://www.vladatk.kim.ba/vlada-tk/strategija-razvoja-tuzlanskog-kantona-za-period-2016-2020-godina

Poziv za dostavljanje mjere (projekta) će biti otvoren do 01.12.2017. godine, nakon čega će sve predložene mjere i projekti biti pregledani, razmotreni i sintetizirani od strane jedinica lokalne samouprave i resornog kantonalnog ministarstva. Sve predložene mjere i projekti treba da budu u direktnoj vezi sa definisanim sektorskim prioritetima i indikatorima, koji su dostupni u ovoj sekciji web stranice Vlade Tuzlanskog kantona.

Tekst Javnog poziva i Prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećem linku:http://www.vladatk.kim.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/5371-poziv-zainteresiranim-javnim-institucijama-udruzenjima-i-fondacijama-privrednim-subjektima-medijima-gradanima-sa-podrucja-tuzlanskog-kantona-za-ucesce-u-procesu-izrade-akcionog-operativnog-plana-2018-2020-godina-integrirane-strategije-razvoja-tuzlanskog-k

 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE