Održan četvrti seminar o postupcima i načinu certifikacije standarda BS 16001:2009 i EN ISO 50001:2011
16.11.2017

Održan četvrti seminar o postupcima i načinu certifikacije standarda BS 16001:2009 i  EN ISO 50001:2011

U organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništa Tuzlanskog kantona i podršku Kantonalne privredne komore Tuzla u srijedu 15.11.2017. godine održan je četvrti po redu besplatan seminar na temu BS 16001:2009 Standard za uspostavljanje sistema upravljanja energijom i EN ISO 50001:2011 Standarda za energetske menadžment sisteme.

Prisutnima se u uvodnom dijelu seminara obratila pomoćnica ministra za poduzetništvo i obrt gđa Nisveta Osmić prilikom čega je navela  vidove podrške Vlade TK preduzećima u Tuzlanskom kantonu i važnost edukacije poduzetnika o uvođenju standarda kvaliteta. Nakon uvodnog obraćanja predavač gđa. Biljana Smajić, projekt menadžer Udruženja za razvoj NERDA Tuzla je govorila o certifikaciji sistema upravljanja kvaliteta za standarde BS 16001:2009 Standard za uspostavljanje sistema upravljanja energijom i EN ISO 50001:2011 Standard za energetske menadžment sisteme. Primjenom navedenog certifikata u firmama doprinosi se podizanju kvaliteta poslovanja na veći nivo, povećava se ušteda energije, ostvaruje se  efikasnost i produktivnost, jača sistem kontrole kvaliteta proizvoda i usluga, povećava konkurentnost firme na tržištu, efikasniji nadzor procesa i troškova poslovanja, i stvaraju uslovi za lakši i kvalitetniji izvoz na strana tržišta. Krajnji cilj uvođenja standarda je postaviti nivo sistema kvaliteta, koji će minimizirati moguće izvore grešaka i zadovoljiti zadane kriterije kvaliteta. Na seminaru su  učešće uzela mala i srednja preduzeća i obrti sa područja Tuzlanskog kantona među kojima je i nekoliko novoosnovanih privrednih subjekata.

Takođe je prezentiran i primjer dobre prakse uvedenog standarda od strane gosp. Nihada Akeljića, predstavnika  Sisecam soda d.o.o. Lukavac preduzeća koje je uspješno implementiralo navedeni standard kvaliteta.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE