Objavljen javni poziv - Podrška razvoju poduzetništva i start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom
17.11.2017

Objavljen javni poziv - Podrška razvoju poduzetništva i start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“-

Potpun projektni prijedlog potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom štampanom (uvezan A4 format) i jednom (1) elektronskom primjerku (zip format na USB stiku). 

Na koverti je potrebno naznačiti ime javnog poziva za koji se aplicira: „Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“.

Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 03. decembar 2017. godine. do 17:00 sati.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili kurirskom poštom na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Dijaspora za razvoj“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj stranici: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=42609

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE