Posjeta Udruženja peradara sa područja Tuzlanskog kantona Ministarstvu razvoja i poduzetništva
14.12.2017

Posjeta Udruženja peradara sa područja Tuzlanskog kantona Ministarstvu razvoja i poduzetništva

Dana 14.12.2017. godine u prostorijama Ministarstva razvoja i poduzetništva održan je sastanak predstavnika Udruženja peradara sa područja Tuzlanskog kantona sa ministrom gosp. Osmanom Puškarom i saradnicom.

Tema sastanka bila je položaj peradara na Tuzlanskom kantonu, problemi sa kojima se susreću kao registrirani obrtnici koji djeluju u Udruženju te relativno niska cijena podsticaja za ovu vrstu djelatnosti naspram visokih troškova poslovanja.  Razgovaralo se o tome da veliki proizvođači peradari uzimaju veći dio poticaja te se mali proizvođači koji nemaju dovoljno kapaciteta po tom osnovu dovode u nepovoljniji položaj. Ovom prilikom istaknuto je da na području Tuzlanskog kantona egzistira 86 peradara od čega je čak 56 peradara registrovano u Općini Gračanica gdje se i nalazi sjedište Udruženja. Predstavnici Udruženja su informisali ministra Puškara da je peradarstvo najuređenija grana privrede što znači da je svaka farma registrovana i da su sva perad popisana, kao i hrana za perad kojom se vrši prehrana da je ispravna i kvalitetna.

Ministar Puškar je obećao punu podršku za rješavanje problema sa kojima se suočavaju peradari u Udruženju kao i potrebu umrežavanja u klastere čime bi se povećala njihova konkurentnost kako na domaćem tržištu tako i u inostranstvu. Takođe u narednoj sedmici planirana je posjeta od strane premijera Vlade Tuzlanskog kantona i resornih ministara u nekoliko farmi peradara koji su članice Udruženja u općini Gračanica sve u cilju identificiranja ključnih problema sa kojima se suočavaju kao i pronalaženja najoptimalnijih rješenja s kojim bi se poboljšao položaj peradara na Tuzlanskom kantonu.    

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE