Održana četvrta sjednica Kantonalnog odbora za razvoj
27.12.2017

Održana četvrta sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Kantonalni odbor za razvoj (KOR) – savjetodavno/koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godine danas je održalo svoj četvrti sastanak.

Članovima KOR-a predstavljen je nacrt Operativnog/akcionog plana 2018-2020. godina. Ovim trogodišnjim akcijskim planom se operacionalizira strategija razvoja, odnosno označavaju mjere u skladu s planiranom finansijskom alokacijom, određuje dinamika realizacije mjera te podjela odgovornosti u periodu 2018-2020. godina. Nakon tehničke finalizacije, dokument će biti predstavljen Vijeću za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona prije konačnog usvajanja sa sjednici Vlade Kantona.     

U cilju pokretanja procesa izrade izvještaja o razvoju kantona sa pregledom implementacije Strategije za 2017. godinu, prezentirane su relevantne smjernice i alati pripremljeni od strane Projekta integriranog lokalnog razvoja.
I na ovom sastanku je istaknuto da Tuzlanski kanton prednjači u provedbi svih planiranih aktivnosti te da je prvi kanton u FBiH koji je već izradio Operativni/akcioni plan 2018-2020. godine.
Na današnjem sastanku je upriličena i svečana dodjela certifikata učesnicima Tuzlanskog kantona na obuci koju je u okviru podrške u izgradnji kapaciteta za upravljanje projektima (PCM) organizovao ILDP.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE