Poziv kompanijama sa područja Tuzlanskog kantona iz metaloprerađivačke industrije za ostvarivanje potencijalne saradnje sa njemačkom kompanijom
15.1.2018

Poziv kompanijama sa područja Tuzlanskog kantona iz metaloprerađivačke industrije za ostvarivanje potencijalne saradnje sa njemačkom kompanijom

Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona obratilo se Predstavništvo njemačke privrede u BiH - AHK BiH sa molbom da obavijestimo kompanije sa područja Tuzlanskog kantona iz metaloprerađivačke industrije za ostvarivanje potencijalne saradnje sa njemačkom kompanijom iz navedene oblasti.

Predstavništvo njemačke privrede u BiH zvanični je predstavnik njemačke privrede u zemlji i prva kontakt adresa za njemačke firme koje su zainteresovane za bh. tržište. Glavni zadatak Predstavništva predstavlja pružanje podrške njemačkim i domaćim firmama pri pribavljanju relevantnih informacija o privredi, zatim potencijalnim izlagačima i posjetiocima pruža informacije o njemačkim sajmovima te izdaje publikacije o različitim privrednim granama u BiH i na taj način ukazuje na postojeći potencijal u BiH.

Naime, njemačkoj kompaniji koja posluje u oblasti metaloprerađivačke industrije, a specijalizovana je u oblastima tehnike habanja, mehaničke obrade, postupcima zavarivanja, čelične konstrukcije i izgradnje postrojenja, potrebni su dobavljači za ostvarivanje potencijalne saradnje sa bh.kompanijama specijaliziranim u navedenim oblastima.

Sve zainteresovane kompanije trebaju dostaviti popunjen prijavni obrazac iz priloga najkasnije do srijede 24.01.2018. godine na e-mail adresu: sanjin.purgic@ahk.ba.

Za više informacija o njemačkoj kompaniji i načinu uspostavljanja saradnje potrebno je kontaktirati direktno Predstavništvo njemačke privrede u BiH.

Kontakt osoba:

Sanjin Purgić

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini

Fra Anđela Zvizdovića 1 (UNITIC B19)

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 295 913

Fax:: +387 33 295 920

E-mail: sanjin.purgic@ahk.ba

http://bosnien.ahk.de

FOTOGRAFIJE