Nastavak aktivnosti na unapređenju pravnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva
18.1.2018

Nastavak aktivnosti na unapređenju pravnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva

U prostorijama Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona je u srijedu, 17. januara 2018. godine, održan sastanak sa predstavnicima USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), vezano za finaliziranje dogovora oko načina realizacije planiranih aktivnosti na zaokruživanju pravnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva (JPP).

Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su stručnjaci pružili stručnu i tehničku podršku interresornoj Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Glavni cilj u izradi novog Zakona o JPP Tuzlanskog kantona bio je pojednostavljenje Zakona i pripadajućih procedura za zaključivanje ugovora o JPP-u odnosno uspostavljanja javno-privatnog partnerstva na području Tuzlanskog kantona, tj. stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona, uz usklađivanje sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici održanoj 29. decembra 2017. godine, Skupština Tuzlanskog kantona je razmotrila i usvojila Zakon o javno-privatnom partnerstvu, te su u skladu s tim postavljeni temelji za dalji razvoj kapitalnih projekata, unapređenje javnih usluga i investicija.

Naredne aktivnosti koje se ključne za kreiranje unaprijeđenog regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, a koje će biti realizirane uz podršku USAID/SGIP Projekta, odnose se na pripremu podzakonskih akata za JPP, pripremu i objavu zbirnog pregleda potencijalnih JPP projekata Tuzlanskog kantona, te na pripremu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona, kako bi se ova dva Zakona harmonizirala i pravilno regulisala oblast koncesija i u dijelu javno-privatnog partnerstva.

Kreiranje regulatornog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva za Tuzlanski kanton predstavlja temelj za snažniji zamah u realizaciji razvojnih projekata i doprinosa privrednom razvoju, unapređenje javnih usluga i investicija, privlačenje stranih i domaćih investitora te stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE