Sastanak sa predstavnicima Sindikata solidarnosti
22.1.2018

Sastanak sa predstavnicima Sindikata solidarnosti

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osman Puškar, danas je održao sastanak sa predstavnicima Sindikata solidarnosti, Sakibom Kopićem i Enesom Tanovićem. Sastanak je bio formalnog karaktera, sa osnovnim ciljem upoznavanja ministra Puškara sa problemima radnika privrednog društva „Polihem“ d.d. u stečaju. Treba istaknuti, kada je u pitanju ovaj sindikat, da isti nema reprezentativni karakter, nego je formiran u cilju ostvarivanja prava radnika u preduzećima sa području Tuzlanskog kantona.

Ministar Puškar je ovom prilikom istakao da stoji na strani obespravljenih radnika, te da će u okviru svojih ingerencija i nadležnosti nastojati pronaći moguće rješenje za probleme radnika, ali je takođe istakao da će aktivnosti Ministarstva privrede u narednom periodu prvenstveno imati razvojni karakter.

Tokom sastanka, predstavnici Sindikata solidarnosti prezentirali su tekuće probleme sa kojima se susreću u svom radu, kao i načine za rješavanje i prevazilaženje istih. U fokusu je prvenstveno bila tematika vezana za privredno društvo „Polihem“ d.d. Tuzla u stečaju, istorijat privatizacije, kao i značaj rješavanja problema neuvezanog radnog staža bivših radnika ovog društva.

Ministar Puškar je na kraju istakao da će sagledati aktivnosti koje su realizirane prema ovom privrednom društvu, te razmotriti prilike i mogućnosti koje su mogu poduzeti u svrhu rješavanja pomenutog problema. U svrhu efikasnog rješavanja identifikovanih problema, predstavnici Ministarstva privrede će u narednom periodu održati dodatne sastanke i konsultacije sa svim uključenim stranama.

Sastanak je završen u pozitivnom tonu, obzirom da su predstavnici Sindikata solidarnosti iskazali zahvalnost ministru Puškaru na prijemu i spremnosti za iznalaženje mogućnosti za rješavanje identifikovanih problema radnika.
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE