Sastanak sa predstavnicima kompanije Xella BH d.o.o.
8.2.2018

Sastanak sa predstavnicima kompanije Xella BH d.o.o.

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osman Puškar, dana 07.02.2018. godine održao je sastanak sa Generalnim direktorom privrednog društva Xella BH d.o.o. Tuzla gospodinom Emirom Kadrićem i direktorom Rudarskog instituta Tuzla d.d. gospodinom Eldarom Pirićem. Sastanak je bio sa osnovnim ciljem upoznavanja ministra Puškara sa stanjem potreba za mineralnim sirovinama privrednog društva Xella BH d.o.o. Tuzla.

Tokom sastanka, direktor privrednog društva Xella BH d.o.o. Tuzla prezentirao je tekuće probleme sa kojima se susreću u svom radu, a to su prvenstveno potreba za mineralnom sirovinom kvarcni pijesak, kao i način za rješavanje istog.

Sastanak je završen sa konstatacijom ministra Puškara da će ministarstvo u okviru svojih nadležnosti i Zakonskih obaveza dati podršku, da se u narednom periodu iznađe mogućnost za rješavanje identifikovanog problema. 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE