Sastanak o problemima implementacije izmijenjenog Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH
8.2.2018

Sastanak o problemima implementacije izmijenjenog Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH

Danas je u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla upriličen sastanak na temu "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini"  na kojem su pored organizatora Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva trgovine, Porezne uprave FBIH, nadležnih općinskih službi, inspekcijskih organa nadležnih za trgovinu te pijačnih trgovaca i vlasnika pijaca.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić na sastanku je kazao da je federalni zakon donesen, ali je problem što u lokalnim zajednicama postoji problem neuređenog stanja pijaca. "Razumijem ljude da hoće da se registruju i rade u okviru zakona, ali im to trenutno ne dozvoljavaju pijace koje nisu legalizirane. To je objekt koji mora imati građevinsku i upotrebnu dozvolu", rekao je ministar Gluhić, naglasivši da je za rekonstrukciju pijace u Gračanici potrebno 500.000 KM, nakon čega će biti dovedena u stanje koje je u zakonskom okviru. Od 27 pijaca, koliko postoji na području TK, samo njih sedam ispunjava uslove za rad.


Razgovarano je i o problemima sa kojim se suočavaju pijačni trgovci i općinske službe nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBIH. Novim je Zakonom propisano da svaki korisnik koji prodaje robu na pijaci mora biti registrovan kao trgovac-pojedinac kod nadležnih organa.


Pomoćnica federalnog ministra trgovine Amra Vučjak ovom je prilikom kazala da će ova nova kategorija trgovaca konačno moći legalizovati svoj rad te da će novim zakonom plaćati doprinose po povoljnijim uslovima, kao što to rade i zanatlije te da će paušalno plaćati porez. "To su benefiti koje su Federalna vlada i Federalni parlament zakonom dali ovoj kategoriji upravo u cilju da konačno regulišu svoj radno-pravni status pod povoljnijim uslovima", istakla je Vučjak.


Direktor Uprave za inspekcijske poslove TK Amel Mehanović istaknuo je da nadzor nad primjenom zakona još uvijek nije počeo u ovom kantonu. "Mi još uvijek nismo bili na terenu s obzirom na to da je bilo određenih problema tehničke prirode u smislu registracije takvih osoba. Mi smo sačinili plan koji smo prezentovali Vladi TK i u kojem smo naveli da inspekcija u prvom postupku učini jednu kontrolu kojom bismo uredili tu oblast bez represivnih mjera, odnosno u kojoj bismo prvo uredili oblast organizatora pijaca, a onda išli u kontrolu osoba koje obavljaju poslovnu aktivnsot u pijačnom prostoru", pojasnio je Mehanović.


Nakon što ova oblast u cijelosti bude uređena, inspektori će kažnjavati zabranom rada pijačne prodavce koji ne budu registrovani, a kazne su predviđene i prema organizatorima.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE