Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova u aprilu 2018. godine u Republici Turskoj
27.2.2018

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova u aprilu 2018. godine u Republici Turskoj

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane poduzetnike sa područja Tuzlanskog kantona da će se u prvoj polovini aprila 2018. godine održati sljedeći sajmovi sa Buyer mission programom u Republici Turskoj:

  • Solarex Istanbul – 11. Međunarodni sajam solarne energije i tehnologija u Istanbulu od 5-7. aprila 2018
  • Automehanika Istanbul 2018 u Istanbulu od 5-8. aprila 2018
  • Bursa Construction Fair 2018 – 16. Sajam gradnje, građevinskih materijala, instalacija, grijanja, hlađenja, ventilacije, prirodnog gasa i tehnologija u Bursi od 11-15. aprila 2018
  • Beauty Eurasia 2018 – 14. Međunarodni sajam kozmetike, ljepote i frizera u Istanbulu od 12-14. aprila 2018
  • IDEX 2018 – 15. Sajam stomatološke opreme i materijala u Istanbulu od 12-15. aprila 2018
  • ITM 2018 – 34. Međunarodni sajam mašina za tekstil u Istanbulu od 14-17. aprila 2018
  • Istanbul Yarn - 15. Međunarodni sajam prediva u Istanbulu od 14-17. aprila 2018

U okviru pomenutih sajmova u “navedenim datumima“ će se održatiBuyer Mission Programi. Tokom programa održat će se brifing za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Turske ambasade najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za aplikacije“ na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

 
FOTOGRAFIJE