Prezentacija i konsultativna sesija „Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona“
28.2.2018

Prezentacija i konsultativna sesija „Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona“

U svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, privlačenja stranih i domaćih investitora i stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su stručnjaci pružili stručnu i tehničku podršku interresornoj radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Glavni cilj u izradi novog Zakona o JPP Tuzlanskog kantona bio je pojednostavljenje Zakona i pripadajućih procedura za zaključivanje ugovora o JPP-u odnosno uspostavljanja javno-privatnog partnerstva na području Tuzlanskog kantona, tj. stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona, uz usklađivanje sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici održanoj 29. decembra 2017. godine, Skupština Tuzlanskog kantona je razmotrila i usvojila prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te su u skladu s tim postavljeni temelji za dalji razvoj kapitalnih projekata, unapređenje javnih usluga i investicija.

Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 19/17) predviđena je priprema i usvajanje podzakonskih akata za JPP i pripremanje i objavljivanje zbirnog pregleda potencijalnih JPP projekata Tuzlanskog kantona u 2018. godini, te je u skladu s tim interresorna radna grupa Vlade Tuzlanskog kantona, u saradnji sa konsultantima USAID/SGIP projekta, pripremila nacrt Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva.

U svrhu predstavljanja Zakona o javno-privatnom partnerstvu i nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i USAID/SGIP Projekat organizuju prezentaciju i konsultativnu sesiju pod nazivom „Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona“, koja će biti održana u utorak, 06. marta 2018. godine u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 12 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju prezentaciji i konsultativnoj sesiji, te da svoje prisustvo potvrde najkasnije do ponedjeljka, 05. marta 2018. godine do 12 sati, na e-mail: ernas@tk.kim.ba

FOTOGRAFIJE