Pokrenuta Online investiciona platforma
2.3.2018

Pokrenuta Online investiciona platforma

Na samitu EBRD-a u Londonu, u prisustvu šest premijera regiona, evropskih zvaničnika, čelnika međunarodnih finansijskih institucija i korporacija – potencijalnih investitora u privrede regiona, pokrenut je prvi projekat Komorskog investicionog foruma Online investiciona platforma. Po prvi put je promovisan region od 18 miliona ljudi kao jedinstvena destinacija za investiranje.

Online platforma, predstavlja prozor za nove poslovne mogućnosti u regionu: baza sadrži sve podatke važne potencijalnim investitorima, od makroekonomskih pokazatelja, kreditnog i poslovnog rejtinga, do informacija o regulatornom okviru za poslovanje i odgovora na pitanja zašto investirati u našem regionu, koje su komparativne prednosti i pogodnosti za ulaganja.

Platforma omogućava detaljno pretraživanje i poređenje podataka za svih šest ekonomija regiona u 20 različitih kategorija, koje obuhvataju propise u oblasti poreske politike, javnih nabavki i administrativnih procedura bitnih za poslovanje i ulaganje. Posebno mesto na portalu imaju male, inovativne kompanije i njihova rješenja koja su prepoznata u svijetu, a mogu da budu korisna i investitorima.

Sadržaj platforme biće veoma koristan i privrednim komorama, članicama Komorskog investicionog foruma, kao alat u kreiranju preporuka donosiocima odluka i kvalitetnih inicijativa za otklanjanje prepreka uspješnijem poslovanju, usaglašavanju regulative, procedura i prakse za efikasnije poslovanje kompanija iz regiona i svijeta.

Cilj projekta je privući strane investiture, čime će se direktno uticati na pokretanje proizvodnje, zapošljavanje stanovništva, što samo po sebi znači i jačanje ekonomije.

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:http://komorabih.ba/lansirana-online-investiciona-platforma/ i http://investinsee.com/ .
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE