Poziv za finansiranje regionalne saradnje
9.3.2018

Poziv za finansiranje regionalne saradnje

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da su Island, Norveška, Lihtenštajn i Evropska komisija u Briselu predstavili Fond za regionalnu saradnju vrijedan 31,9 miliona eura. Osnovni cilj pomenutog Fonda jeste podrška projektnim idejama jačanja prekogranične i transnacionalne saradnje među državama donatorima, 15 članica EU koje su države korisnice i 10 susjednih država izvan EU.

U okviru ovog fonda objavljen je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga regionalne prekogranične i transnacionalne saradnje vrijedan 15 miliona eura, na kojem kao korisnički partneri mogu učestvovati i subjekti iz BiH, Albanije, Bjelorusije, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Prioritetni sektori koji će biti finansirani su:

a) inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;

b) socijalna inkluzija, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;

c) okoliš, energija, klimatske promjene i low carbon economy;

d) kultura, civilno društvo, dobra uprava, ljudska prava i slobode;

e) pravda i unutrašnji poslovi.

Projekti moraju uključivati najmanje tri zemlje, od kojih dvije trebaju biti zemlje korisnice grantova Evropskog ekonomskog prostora i Norveške (Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Slovenija). Vodeći partner također treba biti iz države korisnice ovih grantova.

Projektni partneri mogu biti:

- općine, organizacije u vlasništvu općine, asocijacije općina;

- regioni, organizacije u vlasništvu regiona, asocijacije regiona;

- organizacione jedinice centralne vlade, organizacije djelimično u vlasništvu centralne vlade, državne firme, državne organizacije;

- organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, društvena preduzeća, interesne skupine, fondacije;

- preduzeća;

- zadruge (proizvodnja, stambeno zbrinjavanje, potrošači);

- socijalni partneri (sindikati, sektorska udruženja, udruženja poslodavaca, trgovačke i industrijske komore).

Rok za dostavu koncepta (concept note), sa okvirnim budžetom za prvi poziv za projektne prijedloge je 1. juli 2018. godine

Rok za pripremu punih prijedloga, koncepata koji prođu evaluaciju, je 15. decembar 2018. godine.

Detaljnije informacije o grantovima i pravilima za prijavu mogu se naći na: http://www.eeagrants.org/regionalcooperation/

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE