Unapređenje saradnje sa IPI Akademijom
12.3.2018

Unapređenje saradnje sa IPI Akademijom

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona gdin. Osman Puškar održao je u ponedjeljak, 12. marta 2018. godine, sastanak sa gdin. Damirom Bećirovićem, direktorom Visoke škole „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla. Ministar Puškar je ovom prilikom prezentirao ciljeve i najznačajnije programe Ministarstva privrede, kao i planirane aktivnosti na intenziviranju saradnje sa visokoškolskim ustanovama u 2018. godini.

Tokom sastanka je razgovarano o mogućnostima i modalitetima saradnje Ministarstva privrede i IPI Akademije, a vezano za realizaciju zajedničkih aktivnosti u naučnim i stručnim ekonomsko-privrednim oblastima između ove dvije institucije. Direktor IPI Akdamije, gdin. Bećirović predstavio je projekte i aktivnosti koje se trenutno realizuju u okviru ove visokoškolske ustanove, te najavio organizaciju Prve međunarodne naučne konferencije o digitalnoj ekonomiji DIEC 2018, koja će biti održana 11. maja 2018. godine u Tuzli. Osnovni cilj DIEC 2018 konferencije je predvoditi proces digitalne transformacije Tuzlanskog kantona i cijele BiH, te na jednom mjestu okupiti eminentne naučnike, stručnjake, studente doktorskih i master studija iz različitih oblasti u kojima je digitalna tehnologija danas našla svoju primjenu. Partner konferencije je kompanija Microsoft, a gdin. Bećirović je ovom prilikom uputio poziv i Ministarstvu privrede da uzme učešće u pomenutoj konferenciji i aktivno sudjeluje u njenom radu.

Na kraju sastanka je zaključeno da će se u narednom periodu intenzivirati saradnja Ministarstva privrede i Visoke škole „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, koja će prvenstveno biti usmjerena na realizaciju zajedničkih aktivnosti sa fokusom na ekonomsko-privredne projekte i na intenziviranje aktivnosti kojima će se doprinijeti razvoju poduzetništva na području Tuzlanskog kantona.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE