Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja za razvoj NERDA Tuzla
2.4.2018

Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja za razvoj NERDA Tuzla

Kako bi se osnažila finansijska podrška malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona, danas je ministar privrede Osman Puškar sa saradnicima održao radni sastanak sa direktorom Udruženja za razvoj NERDA Tuzla, gosp. Enesom Drljevićem i koordinatorom Garantnog fonda NERDA.

Pored dosadašnjih realizivanih aktivnosti u proteklom periodu u saradnji sa NERDA-om, tema današnjeg sastanka bio je i plan buduće saradnje između institucija i zalaganje na jačanju Garantnog fonda NERDA. Tom prilikom naglašeno je da Garantni fond za 10 godina svog postojanja u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona omogućava podršku privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona i da se putem Fonda osiguravaju garantna sredstva za kredite malim i srednjim preduzećima kao poticaj razvoju privrede i novom upošljavanju. Zaključno sa 2017. godinom Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA je realizovao 144 kredita čime je omogućeno zadržavanje preko 2.300 postojećih radnih mjesta, te zapošljavanje preko 700 novih radnika.

S ciljem promovisanja rada i mogućnosti koje Garantni fond omogućava privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, dogovorena je i zajednička saradnja u okviru predstojećeg Međunarodnog sajma „Grapos Expo 2018“ koji će se održati u periodu od  24. do 28. aprila u Gračanici.

Tokom sastanka Ministar Puškar naglasio je da je Ministarstvo je u 2017. godini započelo aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira za uspostavu javno-privatnog partnerstva te pripremilo izmjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu koja je usvojena u decembru 2017. godine. Na ovaj način uspostavljeni su temelji za dalji razvoj kapitalnih projekata, unapređenje javnih usluga i investicija. S tim u vezi, predstavnici NERDA-e u narednom periodu usmjerit će svoje aktivnosti na jačanje lokalnih kapaciteta kao i pružanju podrške i stavljanju na raspolaganju Vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu privrede stručno osoblje u smislu edukacije predstavnika lokalnih zajednica u oblasti kapitalnih projekata, kao i mogućnosti zajedničkog učešća na apliciranju za projekate EU fondova.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE