Deklaracija o radničkim pravima i Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona
9.4.2018

Deklaracija o radničkim pravima i Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje u prilogu Deklaraciju o radničkim pravima i Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona kojim Skupština traži od svih instanci da prilikom poštivanja Deklaracije o radničkim pravima, poštuju sve zakone i podzakonske akte, kao i pozitivna zakonska rješenja koja uređuju pitanja na koja se ova deklaracija odnosi. 

FOTOGRAFIJE