Održana dvodnevna obuka na temu „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za privlačenje investicija“
19.4.2018

Održana dvodnevna obuka na temu „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za privlačenje investicija“

Međunarodna finansijska koorporacija (IFC) uz podršku Ambasade Velike Britanije u BiH organizovala je 17. I 18. aprila 2018. godine na Jahorini dvodnevnu obuku o načinu realizacije ciljanih kampanja privlačenja investitora na kojoj je prisustvovala predstavnica Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona. Obuka je bila namijenjena svim članicama Saradničke mreže u BiH na lokalnom nivou opština i gradova, kantona te predstavnika kantona uključenih u rad Savjeta za strane investitore BiH.

S obzirom da investitori očekuju da im se pruže sve potrebne informacije na osnovu kojih mogu donijeti odluku o ulaganju finansijskih sredstava i da se to prezentira na atraktivan način  u skladu sa savremenim trendovima, ovaj vid obuke je u tom slučaju potreban polaznicima kako bi adekvatno mogli odgovoriti zahtjevima. Za privlačenje investitora potrebno je strateško planiranje što podrazumijeva detaljno poznavanje resursa date lokalne zajednice, kantona te njenih konkurentskih prednosti i vizija daljeg razvoja. Stoga su polaznici obuke kroz rad u grupama i uz instrukcije moderatora izradili prezentacije ciljnog sektora i lokacije sa kojom će se predstaviti zainteresovanim potencijalnim investitorima.

Analizom dosadašnjih rezultata, Saradnička mreža se pokazala da je efikasan mehanizam za identificiranje otvorenih pitanja, i da od 486 otvorenih pitanja, 95 je već riješeno, 127 je u postupku rješavanja, dok je za 264 otvorena pitanja potrebno provesti dublje sistemske reforme. Projektom „Postinvesticione podrške investitorima“ (Aftercare) od 2007. godine te nadogradnjom 2013. godine osnivanjem Saradničke mreže za podršku investitora u BiH, Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) sarađuje s IFC-om te je realizacijom ovog modela od osnivanja do danas realizovano ukupno 16 investicija u vrijednosti od 61 miliona KM.

Ova mreža koju čine institucije na svim nivoima vlasti, pruža podršku investitorima u rješavanju pitanja koja se odnose najčešće na administrativno opterećenje koje onemogućava realizaciju poduzetničkih poduhvata, stoga će znanja stečena na ovoj obuci predstavnicima lokalnih zajednica i kantona kao članicama mreže uveliko doprinijeti da efikasnije rješavanju probleme sa kojima se susreću investitori.  

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE