Konsultativne sesije za pripremu trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata JPP-a
25.4.2018

Konsultativne sesije za pripremu trogodišnjih i godišnjih planova  potencijalnih projekata JPP-a

Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini, uz podršku USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), finalizirala novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP), kojeg čine Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 19/17), Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/18) i Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/18).

Uvažavajući činjenicu da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa USAID SGIP projektom, organizuje dvije konsultativne sesije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Konsultativne sesije će biti održane u:

  • Tuzli u četvrtak, 03. maja 2018. godine u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra, sa početkom u 11 sati i
  • Gračanici u petak, 04. maja 2018. godine u multimedijalnoj sali Općine Gračanica, sa početkom u 10:30 sati.

Konsultativnim sesijama će prisustvovati predstavnici svih javnih tijela (organi uprave, upravne organizacije, javna preduzeća, javne ustanove) sa područja Tuzlanskog kantona.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE