Održana peta sjednica Kantonalnog odbora za razvoj
10.5.2018

Održana peta sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Kantonalni odbor za razvoj (KOR) – savjetodavno/koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godine u četvrtak, 10.05.2018. godine je održalo svoj peti sastanak u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

Članovima KOR-a predstavljen je nacrt Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. za 2017. godinu, aktivnosti u pripremi Izvještaja o razvoju, alati za izradu Operativnog/akcionog plana 2019-2021. godina te je prezentirana i samoprocjena stepena uspostavljenosti procesa planiranja i upravljanja razvojem na kraju 2017. godine sa ključnim preporukama za 2018. godinu. Nakon tehničke finalizacije, Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja TK za 2017. godinu i izrade Izvještaja o razvoju, isti će biti predstavljeni Vijeću za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona prije upućivanja na usvajanje na sjednicu Vlade Kantona. Trogodišnjim akcijskim planom se operacionalizira strategija razvoja, odnosno označavaju mjere u skladu s planiranom finansijskom alokacijom, određuje dinamika realizacije mjera te podjela odgovornosti u periodu 2019-2021. godina te će se u samu izradu uključiti i svi značajni projekti institucija koje realizuju projekte, a koji nisu ranije bili uvršteni u Strategiju. Također date su i ključne preporuke za efikasniji proces planiranja i upravljanja razvojem za 2018. godinu.

Na ovom sastanku je istaknuto da Tuzlanski kanton prednjači u provedbi svih planiranih aktivnosti te da je jedan od vodećih kantona u FBiH po procjeni stepena uspostavljenosti procesa planiranja i upravljanja razvojem na kraju 2017. godine.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, čiji je predstavnik prisustvovao današnjem sastanku Kantonalnog odbora za razvoj.

 

 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE