Ministar privrede u posjeti FIPA-i
25.5.2018

Ministar privrede u posjeti FIPA-i

Delegacija Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona na čelu s ministrom Osmanom Puškarom posjetila je Agenciji za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) te sa direktorom Agencije gdin-om Gordanom Milinićem i njegovim saradnicama održalo sastanak o nastavku uspješne saradnje na planu privlačenju stranih investicija u BiH.

 

S obzirom da Ministarstvo privrede trenutno radi na pripremi prvog Kataloga potencijalnih JPP projekata Tuzlanskog kantona, dogovoreno je da svi identifikovani i predloženi projekti budu uvrštenu u FIPA bazu projekata kako bi se intenzivno nudili stranim investitorima. Takođe je razgovarano i o intenziviranju aktivnosti na planu implementacije Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), koji je u Tuzlanskom kantona donešen u decembru 2017. godine.

Imajuću u vidu mogućnosti koje javno-privatno partnerstvo može ponuditi u smislu privlačenja i domaćih i stranih investicija u sektore poput zdravstva, sporta, kulture, turizma, infrastrukture, te drugih javnih usluga, intenziviranje primjene JPP će automatski otvoriti i nove šanse za rast investicija.

Ministarstvo privrede i FIPA će i dalje zajednički raditi na implementaciji projekata, te su dogovorene zajedničke aplikacije u okviru Instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija Evropske komisije TAIEX, s ciljem unaprjeđenja okvira za javno-privatno partnerstvo u BiH i razmjene iskustava iz ove oblasti sa zemljama članicama Evropske Unije.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE