Preporuke za razvoj obrta u TK
1.6.2018

Preporuke za razvoj obrta u TK

Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pravcima razvoja koju je kreiralo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona dobila je pozitivna mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona.

Prema Informaciji, podaci Federalnog zavoda za statistiku su da je u 2017. godini broj obrta u Federaciji BiH iznosio je 48.818 obrta, dok je na području Tuzlanskog kantona registrovano ukupno 11.303 obrta. Po brojnosti obrta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini prednjači grad Tuzla (3.492 obrta), zatim općine Lukavac (1.298), Gračanica (1.235), Gradačac (1.232), i Živinice (1.138). Zabilježen je značajan rast broja obrta u 5 općina Tuzlanskog kantona i to u općinama Gračanica, Kalesija, Gradačac, Sapna i Banovići. Kao i u predhodnim godinama i u 2017. godini, sektorskom strukturom obrtničke aktivnosti u Tuzlanskom kantonu preovladavaju obrti registrovani u grupi djelatnosti koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala (3.381), zatim djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (1.741), prerađivačke industrije (1.377), te prijevoza i skladištenja (1.168).
Prema podacima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, zasnovanih na dostavljenim odobrenjima za rad od strane Grada Tuzla i općina Tuzlanskog kantona, na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini zabilježena je 532 prijava obrta, 359 trajne odjave obrta i 54 privremene odjave obrta. Najbrojnije prijave obrta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini su iz oblasti poljoprivrede (108), starih i tradicionalnih zanata (50), frizersko-kozmetičkih salona (42), taxi prevoznika (40) te autoprevoznika (34).


Smjernice za aktivnosti koje je potrebno realizirati u 2018. godini kako bi se doprinijelo unaprjeđenju stanja obrta na području Tuzlanskog kantona obuhvataju nastavak rada na informatičkom uvezivanja nadležnih subjekata za oblast obrta i kreiranja jedinstvenog i ažurnog registra obrtnika na području Federacije BiH. Novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH bi trebao doprinijeti unapređenju regulatornog okvira za poslovanje obrtnika, prije svega ubrzanju procesa registracije obrtnika i osoba koje obavljaju srodnu djelatnost. Unaprjeđena je i oblast obrazovanja za obrtništvo, omogućeno obavljanje registrirane djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju, te ograničena odgovornost obrtnika cjelokupnom njegovom imovinom. Jedna od smjernica je kontinuirano ažuriranje informacija na Info pultu za preduzetnike i investitore, od strane Ministarstva i lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona, te da se u saradnji sa Obrtničkom komorom TK sprovedu aktivnosti na kreiranju baze kontakata obrtnika na području Kantona kako bi se relevantne informacije dostavile direktno do obrtnika. Sljedeća smjernica je promocija poduzetništva, potom obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti, te definisanje i realizacija kantonalnih Programa za dodjelu nepovratnih sredstava usmjerenih na podršku obrtnicima. Također jedna od smjernica je i jačanje internih upravljačkih kapaciteta obrta realizacijom besplatnih seminara, posebno usmjerenih na probleme obrtnika i jačanje njihovih kapaciteta za opstanak i dalji razvoj na tržištu.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE