Sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja i upravljanja razvojem
21.6.2018

Sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja i upravljanja razvojem

U Goraždu se od 20 – 22. juna održava šesti sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja i upravljanja razvojem u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj sastanka je da koordinatori kantonalnih odbora za razvoj, kao i drugi ključni akteri sa kantonalnog, federalnog i drugih nivoa vlasti razmijene iskustva o procesima provedbe strategija, analiziraju iskustva drugih i definišu potrebnu podršku budućim procesima provedbe strategija.

Posebna pažnja će biti posvećena izgradnji sistema upravljanja razvojem u FBiH, kao i ciljevima održivog razvoja i njihovom integriranju u naše buduće strategije. Domaćin skupa je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a suorganizatori skupa su Federalni zavod za programiranje razvoja i Projekat integriranog lokalnog razvoja. Predstavnici Tuzlanskog kantona na ovom skupu su Senad Ovčina, koordinator kantonalnog odbora za razvoj i Suad Mehinović, stručni savjetnik za planiranje i upravljanje razvojem.

 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE