Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2018. godinu
9.7.2018

Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2018. godinu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 28.05.2018. godine , člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije MSP za nabavku opreme i alata, broj: 03/1-02-12204/18 od 20.04.2018. godine, člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije obrtnicima za nabavku opreme i alata, broj 03/1-02-12187/18 od 20.04.2018. godine, člana 9. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku obrtničkim komorama, broj: 03/1-02-12202/18 od 20.04.2018. godine, člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda, broj 03/1-02-12198/18 od 20.04.2018. godine, člana 9. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje programa/projekata edukacije za pokretanje biznisa, broj: 03/1-02-12191/18 od 20.04.2018. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" za 2018. godinu, objavljuje:

 

  • RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2018. GODINU
  • LISTU KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE, I NEOSNOVANE ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA SA POZICIJE 31010003 - „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" U 2018. GODINI
FOTOGRAFIJE