Poziv kompanijama sa područja Tuzlanskog kantona za ostvarivanje potencijalne saradnje sa njemačkim kompanijama
8.8.2018

Poziv kompanijama sa područja Tuzlanskog kantona  za ostvarivanje potencijalne saradnje sa njemačkim kompanijama

Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona obratilo se Predstavništvo njemačke privrede u BiH - AHK BiH sa molbom da obavijestimo kompanije sa područja Tuzlanskog kantona da će se 16.10.2018. godine u Pragu / Češka Republika održati Forum pod nazivom „5th CEE Procurement & Supply Forum“.

Forum predstavlja jednodnevni događaj gdje se odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) sastaju sa njemačkim kompanijama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz CIE, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke kompanije odnosno kupci dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj kompanija iz elektro i elektronskog sektora.

Ovogodišnji Forum Vam nudi B2B-matchmaking razgovore, interaktivne diskusije, radionice i meet & greet stolove. Sve zainteresovane kompanije potrebno je da ispune priloženi kratki profil bez naknade i isti dostave najkasnije do 17.08.2018. godine na e-mail adresu: sanjin.purgic@ahk.ba . Profil Vaše firme će biti poslan njemačkim kupcima na evaluaciju nakon čega će te biti obaviješteni o povratnim informacijama kupaca.

Priloženi kratki profil je potrebno ispuniti sa svim podacima o Vašoj kompaniji na engleskom jeziku, te naznačiti njemačke kompanije odnosno kupce sa kojima biste voljeli voditi B2B-matchmaking razgovore. Na drugoj stranici istog dokumenta nalaze se detaljni profili 31 njemačke kompanije sa naznačenim potrebama i zahtjevima. Dostavljanjem profila Vaše kompanije iskazujete samo interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane njemačkih kompanija.

U prilogu se ujedno nalazi i ovogodišnji Program foruma „5th CEE Procurement & Supply Forum“.

Predstavništvo njemačke privrede u BiH zvanični je predstavnik njemačke privrede u zemlji i prva kontakt adresa za njemačke firme koje su zainteresovane za bh. tržište. Glavni zadatak Predstavništva predstavlja pružanje podrške njemačkim i domaćim firmama pri pribavljanju relevantnih informacija o privredi, zatim potencijalnim izlagačima i posjetiocima pruža informacije o njemačkim sajmovima te izdaje publikacije o različitim privrednim granama u BiH i na taj način ukazuje na postojeći potencijal u BiH.

Nadamo se da ćete se odazvati ovom pozivu kako bi u direktnim razgovarima  sa njemačkim kompanijama koje traže nove poslovne partnere ostvarili nove poslovne prilike.

Za više informacija o načinu prijave i uspostavljanja saradnje potrebno je kontaktirati direktno Predstavništvo njemačke privrede u BiH.

Kontakt osoba:

Sanjin Purgić

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini

Fra Anđela Zvizdovića 1 (UNITIC B19)

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 295 913

Fax:: +387 33 295 920

E-mail: sanjin.purgic@ahk.ba

http://bosnien.ahk.de

    
FOTOGRAFIJE