Odobrene TAIEX aplikacije Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH
8.8.2018

Odobrene TAIEX aplikacije Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH

Krajem protekle sedmice Generalna direkcija Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju odobrila je dvije TAIEX aplikacije koje su pripremile Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), a koje su usmjerene na jačanje kapaciteta iz oblasti javno-privatnog partnerstva.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) predstavlja instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva Evropske unije i njegovog provođenja u domaći pravni sistem.

S obzirom da javno-privatno partnerstvo predstavlja novinu u teoriji i praksi u Bosni i Hercegovini, te da će na Tuzlanskom kantonu nakon donošenja novog regulatornog okvira za ovu oblast uslijediti i priprema prvih projekata JPP-a, Ministarstvo privrede i FIPA su u junu 2018. godine aplicirali za dvije aktivnosti u okviru TAIEX tehničke podrške, kako bi primjenom ovog instrumenta doprinijeli jačanju kapaciteta javnih tijela u oblasti javno-privatnog partnerstva.

Prva aktivnost se odnosi na organizaciju radionice/workshopa namijenjene predstavnicima javnih tijela sa kantonalnih i lokalnih razina vlasti, koji će raditi na identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva, a na kojoj će predavači biti predstavnici institucija iz država članica Evropske Unije, dok se druga aktivnosti odnosi na studijsku posjetu u jednu od država članica Evropske Unije, s ciljem razmjene iskustava i upoznavanja sa evropskom praksom u oblasti javno-privatnog partnerstva.

Na osnovu odobrenih TAIEX aplikacija će se u 2018. godini realizovati obje aktivnosti, što će omogućiti predstavnicima javnih tijela da se upoznaju sa institucionalnim okvirom i praksom iz oblasti javno-privatnog partnerstva u državama članicama EU, da definišu preduslove za identificiranje potencijalnih projekata, uzmu učešće u procesu pripreme i provedbe projekata JPP-a, razvijaju modele za praćenje JPP projekata, analiziraju potencijalne JPP projekte s područja Tuzlanskog kantona i definišu preporuke za unapređenje ove oblasti na našem kantonu.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE