Objavljen Javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi JPP projekata
20.9.2018

Objavljen Javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi JPP projekata

Ministarstvo privrede obavještava jedinice lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona da je objavljen Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu.

 

Jedinice lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava pod sljedećim uslovima:


a) Identifikovali su potencijalne JPP projekte iz svoje nadležnosti i usvojili godišnje planove potencijalnih JPP projekata za 2018. godinu,
b) Započeli su ili imaju namjeru u 2018. godini započeti proces pripreme i izrade projektne dokumentacije za identifikovane JPP projekte koji su uvršteni u godišnje planove potencijalnih JPP projekata,
c) Iz vlastitog budžeta imaju obezbijeđeno minimalno 50% sredstava potrebnih za pripremu i izradu projektne dokumentacije iz tačke b) ovog stava.

 

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje do maksimalno 50% troškova provođenja aktivnosti na pripremi prijedloga JPP projekta iz nadležnosti JLS do kraja 2018. godine, odnosno za sufinansiranje sljedećih troškova koji će nastati do kraja 2018. godine:


a) Naknada za članove radnog tijela za JPP projekat;
b) Izrada projektne dokumentacije za JPP projekat, što obuhvata sljedeće:
i. Tehnička dokumentacija (npr. energijski pregledi, elaborati, idejna rješenja i/ili idejni projekat, i sl.);
ii. Studija opravdanosti za JPP;
c) Naknada za JPP konsultanta angažiranog radi osiguravanja stručne podrške za pravilno provođenje procesa identifikacije, pripreme, ugovaranja i/ili praćenja JPP projekta.

 

Sredstva za predmetne namjene dodjeljivat će se korisnicima do maksimalno 50% priznatih troškova provođenja aktivnosti na pripremi prijedloga JPP projekta iz nadležnosti JLS do kraja 2018. godine, a maksimalan ukupan iznos traženih sredstava po projektu ne može biti veći od 20.000,00 KM. Maksimalan iznos traženih sredstava po namjenama je:


• do 2.000,00 KM za naknade za članove radnog tijela za JPP projekat;
• do 20.000,00 KM za izradu projektne dokumentacije za JPP projekat;
• do 2.000,00 KM za naknadu za JPP konsultanta.

 

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu i prateći Prijavni obrazac se mogu preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona na linku:http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi/247-mier/6217-javni-poziv-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-tekuci-transferi-drugim-nivoima-vlasti-za-podrsku-jedinicama-lokalne-samouprave-u-pripremi-projekta-javno-privatnog-partnerstva-za-2018-godinu
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE