Konferencija „JPP u BiH“ - Efikasna primjena modela Javno-privatnog partnerstva mogući je generator razvoja BiH
20.9.2018

Konferencija „JPP u BiH“ - Efikasna primjena modela Javno-privatnog partnerstva mogući je generator razvoja BiH

Međunarodna finansijska korporacija i članica Grupacije Svjetske banke (IFC), i SECO, Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švicarske Federacije, organizirali su u Sarajevu Konferenciju s radionicama o uspješnoj primjeni modela Javno-privatnog partnerstva (JPP) u Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom je istaknuto da naša država, ako želi dostići zacrtane ciljeve održivog razvoja, u naredne dvije decenije trebala bi investirati više milijardi konvertibilnih maraka kako bi postigla viši nivo kvaliteta javnih usluga, bilo komunalnih, zdravstvenih, transportnih, energetskih i drugih. 

Učešće na konferenciji je uzelo više od 150 učesnika iz 15 zemalja, među kojima su bili i predstavnici Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, nadležnog organa za provedbu Zakona o javno-privatnom partnerstvu na našem kantonu. Na konferenciji su analizirane studije slučaja i predstavljeni mogući pravci realizacije projekata, kako bi se učesnici, ali i šira javnost, upoznali sa prednostima koje angažman privatnog sektora ima u finansiranju javnih potreba društva, te kako bi se na taj način mogao poboljšati kvalitet života građana BiH. Također, razmatrane su zakonske, proceduralne, političke i društvene prepreke, te ponuđena rješenja za efikasniju primjenu JPP modela u BiH.

Istaknuto je da u vrijeme ograničenih resursa, predstavnici vlasti trebaju formirati partnerstva s privatnim sektorom kako bi iskoristili potencijal za smanjenje siromaštva i promoviranje održivog razvoja. I oboje, poslovni sektor i društvo u cjelini, moraju imati koristi od takvih partnerstava -  građanima se pruža kvalitetnija usluga, efikasnije se upravlja resursima. Odgovorna, transparentna i efikasna primjena JPP modela može biti generator ubrzanog razvoja Bosne i Hercegovine. 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE