Poziv na dvodnevnu edukaciju iz oblasti javno-privatnog partnerstva
7.11.2018

Poziv na dvodnevnu edukaciju iz oblasti javno-privatnog partnerstva

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da će u narednoj sedmici, u saradnji sa konsultantnskom kućom specijalizovanom za pružanje usluga na investicijskim projektima u oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija, „Partneria" d.o.o. Sarajevo, biti organizovana prva dvodnevna edukaciju za zaposlenike javnih tijela sa kantonalnog i gradskog/općinskog nivoa sa područja Tuzlanskog kantona za primjenu modela javno-privatnog partnerstva (JPP).

 

Osnovni cilj edukacije je unapređenje administrativnih kapaciteta za provedbu projekata po modelu JPP na području Tuzlanskog kantona, a edukatori će biti istaknuti eksperti iz ove oblasti Šemsa Alić, MPA, BiH, i Domagoj Dodig, M. Econ, HR, koji će u okviru edukacije obraditi sljedeće oblasti:

 

  • Uvod u javno-privatno partnerstvo;
  • Identificiranje JPP projekata;
  • Priprema prijedloga JPP projekata;
  • Implementacija JPP projekata.

Obuka je namijenjena državnim službenicima i namještenicima, te drugim odgovornim licima u javnim tijelima Tuzlanskog kantona. Broj učesnika je ograničen, a sva zainteresirana javna tijela s područja Tuzlanskog kantona trebaju učešće svojih predstavnika potvrditi na e-mail jpp@tk.kim.ba najkasnije do ponedjeljka, 12. novembra 2018. godine, do 12 sati.
Ispred javnih tijela koja imaju identifikovane projekte u Katalogu potencijalnih JPP projekata Tuzlanskog kantona mogu prisustvovati po dva predstavnika na edukaciji, dok ostala javna tijela mogu predložiti dva predstavnika, ali uz obavezno navođenje redoslijeda prioriteta za učešće.

Uzimajući u obzir da ovaj model udruživanja javnog i privatnog sektora privlači sve veću pažnju, te da je na Tuzlanskom kantonu identifikovano preko 40 potencijalnih JPP projekat čija ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona konvertibilnih maraka, vjerujemo da će ova edukacija pružiti učesnicima jednu širu dimenziju i povećanje razumijevanja koncepta JPP i njegove primjene u praksi.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 035 369 327 (Kontakt osoba: Erna Kusturica).

 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE