Održan trening zagovaranje i lobiranje za jači angažman dijaspore u kreiranju politike
7.12.2018

Održan trening zagovaranje i lobiranje za jači angažman dijaspore u kreiranju politike

U okviru projekta Dijaspora za razvoj (D4D) kojeg provode Vlada Švicarske, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije u BiH (IOM), dana 5. i 6. decembra 2018. godine u Sarajevu održan je dvodnevni trening sa temom zagovaranje i lobiranje za jači angažman dijaspore u kreiranju politika. Treningu su prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica i koordinatori za dijasporu Tuzle, Zenice, Žepča, Jajca, Sanskog Mosta, Velike Kladuše, Brčko Distrikta, BPK Goražde, Kantona 10, Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i predstavnica Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Predavači na treningu su putem nekoliko sesija prisutnima pojasnili šta je potrebno učiniti da bi se iskoristio potencijal dijaspore u našoj zemlji. Pri tome su naveli da je najvažnije identifikovati cilj kod dijaspore, udružiti se, izgraditi povjerenje i potom mobilizirati dijasporu. Dati su primjeri dobre prakse uključenosti dijaspore u kreiranje javnih politika, a zatim se razgovaralo o konceptima lobiranja i zagovaranja. Također je bilo riječi i o novim kanalima komunikacije u kreiranju javnih politika u saradnji s dijasporom. Na kraju treninga su polaznici putem grupnog rada prezentirali potencijale nekoliko lokalnih zajednica korištenjem decentralizovane saradnje kao alata za približavanje dijaspore putem lobiranja.

Tokom treninga u više navrata je istaknuta važnost involviranja dijaspore u izradu strateških dokumenata kao i u proces odlučivanja kako bi se ostvarila što bolja saradnja i razmjenila iskustva stečena u inostranstvu, investiralo u projekte i na taj način uticalo na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.  

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE