Subvencioniranje dijela kamatne stope za 2018. godinu
27.12.2018

Subvencioniranje dijela kamatne stope za 2018. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona je u ponedjeljak odobrila ukupno 416.464,97 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima, kojima su odobreni krediti iz kreditne linije realizirane u saradnji Vlade TK i Sparkasse banke.

Ovom kreditnom linijom omogućeno je osiguranje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope. Podsjećamo radi se o kreditima ukupne vrijednosti oko 25 miliona KM, gdje se Vlada obavezala da će subvencionirati 3% godišnje kamatne stope po svakom pojedinačnom finansiranju za privrednog subjekta kome banka odobri kreditna sredstva. Za ove namjene Vlada je osigurala ukupno 1,1 milion KM. Vlada je svojim Odlukama u toku 2018. godine prihvatila Mišljenje tj. dala saglasnost za ukupno 73 zahtjeva u ukupnom iznosu od 25.100.000,00 KM, za koje je Banka odobrila kreditna sredstva. Odluka se odnosi na raspodjelu sredstva od 1,1 milion KM, odnosno njegov proporcionalni dio u 2018. godini u iznosu od 416.464,97 KM, sljedećim korisnicima subvencija:

 

  Naziv privrednog subjekta korisnika kredita ID Broj Račun za uplatu (broj računa klijenta) Iznos subvencionirane kamate za uplatu u KM za 2018
1 ALPAMM D.O.O. TUZLA 4209025070004 _1995060000282137 3,631.84
2 AQUAMAX LINE D.O.O. LUKAVAC 4210134120001 _1995050035302096 5,128.13
3 ARCADE DOO EXPORT-IMPORT TUZLA 4209095360000 _1990500056468063 480.36
4 ARMENSA-TEAM DOO TUZLA 4209093740000 _1995060194292516 2,401.84
5 ARMENSA-TEAM DOO TUZLA 4209093740000 _1995060194292516 2,401.84
6 AVDIĆ COMMERCE D.O.O. GRAČANICA, STJEPAN POLJE 4209100030005 _1995010099786631 5,513.92
7 AVDIĆ COMMERCE D.O.O. GRAČANICA, STJEPAN POLJE 4209100030005 _1995010099786631 2,644.17
8 BANF D.O.O.TUZLA 4209756520009 _1995060011459641 560.64
9 BAUPARTNER D.O.O. 4210006470008 _1995050035319556 6,573.53
10 BEAT BH D.O.O. ŽIVINICE 4209188960007 _1990500006547013 1,934.53
11 B-ELI-M D.O.O.LUKAVAC 4209423710005 _1995060011534137 967.26
12 BOSNA KOM D.O.O. GRAČANICA, STJEPAN POLJE 4209252300008 _1990500006000321 6,039.16
13 BRIJESNICA KOMERC D.O.O.BRIJESNICA VELIKA 4209245860006 _1995010010377948 2,418.15
14 CAFFEMATIC D.O.O. 4209325200007 _1995060035355203 7,692.20
15 ČEKTALO-PROMET D.O.O. SAPNA. VITINICA 4209240630002 _1995060035223768 4,774.29
16 D.O.O.SULTAN POLJICE 4209219430001 _1995050041259836 5,843.14
17 DELUX EURO PROFI D.O.O. GRADAČAC 4209670480004 _1995020041236994 3,651.96
18 DOHAMIX DOO 4209176790009 _1995020051315003 771.21
19 DURAK TRANSPORT DOO GRAČANICA 4210057970005 _1995840041197183 1,921.48
20 ED-MEL D.O.O.LUKAVAC 4210056140009 _1995050041260515 1,633.25
21 EGA FIN D.O.O.LUKAVAC 4210001590005 _1995050010449823 503.27
22 FINING DOO GRACANICA 4209030820003 _1990500006414220 5,128.13
23 GRAMEL D.O.O. LUKAVAC 4209291620001 _1995050010746740 1,289.69
24 HERIĆ AGI D00 4209224430001 _1995040075372554 700.80
25 HIDRA CO D.O.O. GRADAČAC 4209577350001 _1995020055365917 4,406.94
26 HIH DOO ŽIVINICE 4209451680006 _1990500006387545 3,651.96
27 HUSANOVIĆ & CO DOO GRAČANICA 4209247130005 _1995010020626871 4,406.94
28 IVEREX KOMERC 4209636890007 _1990500006729470 11,017.35
29 JAFA-JASE 4 D.O.O. 4209204160008 _1995060055409565 3,224.21
30 JANJA-PLOD DOO ŽIVINICE 4210196230008 _1995040031882604 1,184.49
31 KAKEŠ D.O.O. ŽIVINICE 4209026710007 _1995040075973372 4,836.31
32 KANETEX D.O.O.GRAČANICA 4209763900003 _1995010021513742 1,921.48
33 KERA & DISK D.O.O.ŽIVINICE 4209345900005 _1995040035352682 12,711.46
34 KLAUS LEHMANN GMBH DOO 4209296770001 _1995010176299649 1,973.89
35 LAĐA 4209216410000 _1990500006001485 1,641.01
36 LAFAT KOMERC D.O.O KALESIJA 4209337120009 _1995060054972968 27,431.11
37 LAFAT KOMERC D.O.O KALESIJA 4209337120009 _1995060054972968 19,831.23
38 M.H. GRAĐEVINAR 4209300390006 _1995040075899167 7,008.09
39 MAT-TRADE D.O.O. GRADAČAC 4209669470003 _1995020035463166 10,895.54
40 MAXI PLUS D.O.O. TUZLA 4210261580003 _1995060039165169 483.63
41 MEDION DOO GRADAČAC 4209259140006 _1995020076139825 2,803.24
42 MEFA OIL DOO KLADANJ 4209849610008 _1995040152708326 672.51
43 MENPROM D.O.O. GORNJA TUZLA 4209142620007 _1995060153463082 19,104.29
44 MEŠIĆ-COM D.O.O.GRADAČAC 4209267590002 _1995060041136888 3,362.59
45 MIX MAESTRO DOO 4209485400002 _1990500054442606 9,987.58
46 MP PUPO DOO LUKAVAC 4209866460001 _1995050058195648 6,957.20
47 MRKALJEVIĆ DOO 4209166640009 _1990500006903391 1,921.48
48 NEONETX D.O.O. TUZLA 4209873750007 _1995060010223085 5,128.13
49 PERSEL DOO 4209022480007 _1990500055407174 7,161.44
50 PIEMONTE DOO TUZLA 4209326600009 _1995060126761213 25,640.68
51 PJESKARA D.O.O. DOBOŠNICA 4209164780008 _1995050076273538 1,794.85
52 PLATINIUM DOO TUZLA 4209630260001 _1995060040009360 1,401.62
53 PZU IBN-SINA TUZLA 4209087340008 _1990500006707742 36,318.47
54 S.E-SARAJKA D.O.O.ŽIVINICE 4209066340008 _1995040050272834 2,102.42
55 S.E-SARAJKA D.O.O.ŽIVINICE 4209066340008 _1995040050272834 3,504.04
56 SAKSOFON DOO 4209028500000 _1990500051136652 1,193.56
57 SEIF DOO MILJANOVCI 4209133390007 _1995060010372077 907.95
     58 SET UP S D.O.O. TUZLA 4210054790006 _1995060035278961 1,184.49
59 SGH DOO TUZLA 4210207700001 _1995040020363757 3,631.84
60 SKY CONCORD DOO ŽIVINICE 4210115840001 _1995040020363757 1,282.02
61 SYSTEMIC DOO SREBRENIK 4209783840007 _1995060020682983 1,184.49
62 TARGET D.O.O.GRADAČAC 4209898310001 _1995020035208153 5,128.13
63 TEHNOGRAD DOO 4209246590002 _1990500088644515 21,024.27
64 TEHNOGRAD-COMPANY 4209400180009 _1990500006300827 11,935.75
65 THEMA D.O.O. GRADAČAC 4209220100007 _1995020035405548 6,610.41
66 TMD HANIBAL DOO 4209094550000 _1995020055772541 5,447.77
67 TQM D.O.O.LUKAVAC 4209977290008 _1995050010251361 716.14
68 TRUCKTECHNIK D.O.O.ŽIVINICE 4210173020006 _1995040041199842 960.74
69 TUZLANSKI SAJAM D.O.O. TUZLA 4209990980005 _1995060035400890 2,564.07
70 UBE STORE DOO TUZLA 4210232990006 _1995060021359849 2,368.98
71 UR RESTORAN MAMA MIA N01 LUKAVAC, VL.BEGOVIĆ LJILJANA 4310506420001 _1995050031340034 1,612.11
72 VARIPLAST D.O.O. GRAČANICA 4209123590008 _1990500075980389 11,212.94
73 WELL D.O.O. ŽIVINICE 4209673230009 _1995040035335125 3,846.09
74 WINDELS D.O.O. 4209766750002 _1995040011689144 2,803.24
75 WIRAC.NET D.O.O. GRAČANICA 4209753340000 _1995010020542578 1,401.62
76 WIRAC.NET D.O.O. GRAČANICA 4209753340000 _1995010020542578 750.00
77 ZEKA-COMERC DOO 4209329610005 _1995010051238713 9,607.39
UKUPNO 416,464.97
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE