U Tuzli prezentovane mogućnosti koje pruža program ˝Erasmus +˝
14.1.2019

U Tuzli prezentovane mogućnosti koje pruža program ˝Erasmus +˝

Sa ciljem doprinosa i unapređenja podrške razvoju oblasti kulture i sporta te jačanja položaja mladih na području Tuzlanskog kantona u petak 11.januara 2019. godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK u saradnji sa Udruženjem PRONI Centar za omladinski razvoj, organizovalo je prezentaciju Erasmus+ programa. Promociji prilika Erasmus plus programa za mlade prisustvovali su pored predstavnika organizacija i građanskih udruženja, ustanova kulture, osnovnih i srednjih škola i iz Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Edukacija putem Info dana za cilj ima da pomogne kako udruženjima tako i pojedincima da se upoznaju sa programima podrške I na taj način omogući apliciranje na grant sredstva kako domaćih tako i međunarodnih fondova.

Inače, Ersmus + program nudi grantove i prilike pojedincima da provedu mobilnost ili volontiranje u inostranstvu, te da savladaju strani jezik. Organizacijama u okviru programa “Izgradnja kapaciteta u području mladih” nudi grantove za saradnju na projektnim partnerstvima, koji se odnose na akademske obuke i obuke za posao, učenje odraslih i Evropske sportske događaje. Smjernice za apliciranje I sve dodatne informacije možete pogledati na sljedećem linku:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-youth-2019_en

Najveći iznos bespovratnih sredstava za projekte jačanja kapaciteta mladih su 150.000 EUR.

Aplicirati mogu neprofitne organizacije, asocijacije, fondacije I nevladine organizacije, lokalni poslovni subjekti kao i nacionalni omladinski savjeti, javna tijela sa lokalnog, regionalnog ili državnog nivoa, Rok za apliciranje je 24.januar 2019. godine do 12:00 sati prema Briselskom vremenu elektronskim putem Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije I kulturu sa sjedištem u Briselu.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE