Poziv zainteresiranim institucijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u procesu izrade Programa javnih investicija za period 2020-2022. godina kroz predlaganje projekata/programa
21.1.2019

Poziv zainteresiranim institucijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u procesu izrade Programa javnih investicija za period 2020-2022. godina kroz predlaganje projekata/programa

U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH " broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15,102/15, 104/16 i 5/18) i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Federacije BiH " broj 106/14), a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija broj: 08-14-5-68/19 od 08.01.2019. godine Ministarstvo privrede je u pisanoj formi uputilo svim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave dopis broj: 03/1-14-581-1/19 od 15.01.2019.godine kojim je pokrenuta procedura izrade Programa javnih investicija FBiH i TK za period 2020-2022. godina.

 

Za učešće u ovom procesu mogu se uključiti sve institucije i zainteresirana javna preduzeća i javne ustanove sa područja Tuzlanskog kantona, putem jedinica lokalne samouprave ili resornog kantonalnog ministarstvadostavljanjem popunjenog IP obrasca-informacije o projektu/programu koji je uz detaljnija uputstva dostupan na linku federalnog ministarstva finansija http://www.fmf.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=180&idmeni=29

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

 

Suad Mehinović
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona
Odjeljenje za razvoj
Stručni savjetnik za planiranje i upravljanje razvojem
Adresa: Rudarska 57, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 353
Mob: +387 62 583 765
e-mail: suadm@tk.kim.ba

http://mrp.tk.gov.ba/

 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE