Otvoren 4. javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava od strane USAID Diaspora Invest
28.2.2019

Otvoren 4. javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava od strane USAID Diaspora Invest

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane da je otvoren četvrti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest” namijenjen malim i srednjim preduzećima iz Bosne i Hercegovine. Uslov je da preduzeća nisu starija od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. Dijaspore.

Poziv je otvoren od 26. februara do 1. aprila 2019. godine, a sama aplikacija i detalji poziva mogu se pronaći na web stranici www.grant.diasporainvest.ba. U sklopu poziva mogućnost da budu podržani su prijedlozi za poslovna ulaganja u "proizvodne sektore", uključujući: poljoprivredu, energetiku, turizam, metalnoprerađivački sektor, drvnoprerađivački sektor i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Ključni kriteriji izbora su planirana nova radna mjesta i visina investicije koja će se realizovati u okviru implementacije projekta. Fokus područja za razmatranje projekta je kreiranje novih radnih mjesta, povećanje direktnih investicija dijaspore, uspostavljanje i/ili jačanje partnerstava malih i srednjih preduzeća u BiH s dijasporom, prenos znanja iz dijaspore, istraživanja novih tržista, mentorstva, poslovno umrežavanje i jačanje veza između nauke, tehnologije i privrede, te korištenje ostalih finansijskih i nefinansijskih doprinosa ekonomskom razvoju BiH. Grantovi se odobravaju u iznosu do 50.000 KM, uz obavezu ulaganja u projekt vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu 1:1, od čega 50 posto može biti negotovinski doprinos investitora. Period implementacije poslovnih prijedloga može obuhvatiti maksimalno 12 mjeseci (jednu godinu), ili kraći period, koji se predstavlja kroz planirane aktivnosti i rezultate navedene u zahtjevu za dodjelu bespovratnih sredstava.

Podnosioci zahtjeva moraju ispuniti osnovne kriterije o vezi preduzeća sa dijasporom, starosti registrovanog preduzeća te pravnom statusu – preduzeća moraju biti registrirana kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo. Također, vrijedi napomenuti da će za predselekciju biti prihvatljive i kompanije koje su tek u procesu registracije.

Dodatna pitanja možete uputiti uredu projekta „Diaspora Invest“ u pisanoj formi do 25. marta 2019. godine, a svi odgovori će biti dostupni i objavljeni na web stranici projekta do 28. marta 2019. godine. Pitanja se podnose na grants@diasporainvest.ba (molimo navedite "BDM Grant Question" u predmetu e-mail poruke).

U prilogu je poziv za dostavljanje zahtjeva.

FOTOGRAFIJE