Ministarstvo privrede partner Fondaciji tuzlanske zajednice na realizaciji projekta „Vitalni znaci 2019“
8.3.2019

Ministarstvo privrede partner Fondaciji tuzlanske zajednice na realizaciji projekta „Vitalni znaci 2019“

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar i direktorica Fondacije tuzlanske zajednice (u daljem tekstu: FTZ) Jasna Jašarević potpisali su Memorandum o saradnji na projektu „Vitalni znaci 2019". Riječ je o projektu koji obuhvata istraživanje kvaliteta života prema posebnoj licenciranoj metodi, koju je Fondacija preuzela od Kanadskih fondacija za lokalni razvoj. Na osnovu pomenutog istraživanja  se vrši uvid o trenutnom stanju u zajednicama, trendovima i potencijalima za razvoj, te uopšte o kvaliteti življenja u lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona.  

„Vitalni znaci 2018/2019“ će biti treće po redu istraživanje koje sprovodi FTZ, a koje će se, za razliku od prethodna dva, posmatrati kroz prizmu 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja usvojenih od strane UN-a i koji obavezuju međunarodnu zajednicu, države članice i generalno sve građane, da lokalni razvoj usmjere na stvaranje drugačije i bolje budućnosti za sve ljude na Zemlji.   

Prema istraživanju, planirano je da FTZ u konsultativni proces uključi različite subjekte, institucije i lidere u zajednici te građanstvo kako bi istraživanje poslužilo kao dobar osnov za diskusije u zajednici o aktuelnim pitanjima sa kojima su susreću građani Tuzlanskog kantonu. Rezultati istraživanja bit će prezentirani na pristupačan način u vidu publikacije koja će biti objavljena krajem 2019. godine.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE