Promocija poduzetništva i obrtništva u JU Prva osnovna škola Srebrenik i JU Mašinska škola Tuzla
9.4.2019

Promocija poduzetništva i obrtništva u JU Prva osnovna škola Srebrenik  i JU Mašinska škola Tuzla

U organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona nastavljena je promocija poduzetništva i obrtništva u obrazovnim institucijama na području Tuzlanskog kantona.

U petak, 05.04.2019. godine posjećena je JU Prva osnovna škola Srebrenik u kojoj je  održan školski čas na temu „Promocija obrtničkih zanimanja“. Školskom času su prisustvovali predstavnik Službe za poduzetništvo Općine Srebrenik koji je učenike upoznao sa podrškom koju Općina Srebrenik pruža malim i srednjim preduzećima i obrtnicima. Predstavnica Kantonalne privredne komore Tuzla je govorila o obrtničkim zanimanjima, dok je predstavnik firme „Klas“ d.o.o. Srebrenik upoznao učenike sa procesom proizvodnje hljeba i kolača te važnosti obrtničkog zanimanja - pekar kao deficitarnim zanimanjem na tržištu rada.

U ponedjeljak, 08.04.2019. godine u JU Mašinska škola Tuzla održan je školski čas pod nazivom „Kako postati poduzetnik?“. Tokom održavanja časa, predstavnice Ministarstva privrede učenicima su prezentirale prednosti ulaska u poduzetničku aktivnost i pokretanja vlastitog biznisa kao vida samozapošljavanja. Pored toga, učenici su informisani o stipendijama federalnog i kantonalnog ministarstva za deficitarna zanimanja. Predstavnica Obrtničke komore Tuzlanskog kantona prezentirala je rad Komore, kao i osnovne korake i obaveze u pokretanju obrta, nakon čega je predstavnik kompanije „TTU Energetik“  d.o.o. Tuzla učenicima Mašinske škole predstavio rad kompanije te naglasio da firme iz metalne industrije sve više imaju potrebu za kadrovima koji se obrazuju u Mašinskoj školi.

Promocija poduzetništva i obrtništva se nastavlja u srijedu, 10.04.2019. godine kada će biti održana dva školska časa  i to u JU OŠ "Lukavac Grad" i na Mašinskom fakultetu u Tuzli.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE