Posjete srednjoškolaca preduzećima Herceg Srebrenik i TORRE NOVA Gradačac
26.4.2019

Posjete srednjoškolaca preduzećima Herceg Srebrenik i TORRE NOVA Gradačac

U petak, 26.04.2019. godine predstavnice Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa partnerima organizirale su posjete učenika JU Mješovite srednje škole iz Srebrenika preduzeću Herceg d.o.o. Srebrenik i učenika JU Mješovita srednja škola iz Gradačca preduzeću TORRE NOVA d.o.o. Gradačac.

Učenici JU Mješovite srednje škole iz Srebrenika zanimanja monter aluminijske i plastične stolarije, bravar i zavarivač zajedno sa profesorom praktične nastave, predstavnicama Ministarstva privrede TK i službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije Općine Srebrenik posjetili su preduzeće za proizvodnju aluminijumske i pvc stolarije Herceg d.o.o. Srebrenik. Izvršni i tehnički direktori preduzeća su učenicima govorili o nastanku i razvoju te o potrebama za kvalifikovanom radnom snagom struke za koju se oni obrazuju. Predstavnica Ministarstva privrede učenicima je prezentirala stipendiranje za deficitarna zanimanja federalnih i kantonalnih nivo vlasti i mogućnosti apliciranja. Zatim su učenici obišli preduzeće kako bi se upoznali sa proizvodnim procesom. Kako je pomenuto, učenici ove škole već imaju uspostavljenu saradnju i obavljaju praktičnu nastavu u proizvodnom pogonu. Tehnički direktor  je informisao prisutne da će za odlične učenike njihove struke biti obezbjeđeno radno mjesto nakon što završe školovanje.

Istog dana učenici završnog razreda smjer krojač, zajedno sa profesoricama praktične nastave i predstavnicama Ministarstva privrede TK, posjetile su preduzeće tekstilne konfekcije TORRE NOVA d.o.o. u Gradačcu. Direktor je govorio o počecima nastanka preduzeća dok je tehnički direktor govorila o procesu proizvodnje od momenta štampanja šablona, krojenja do izrade gotovog proizvoda za poznatog inostranog kupca. Učenici su imali priliku da vide sve faze proizvodnog procesa, mašine na kojima se radi iuslove rada u struci za koju se obrazuju.. Direktori preduzeća iskazali su želju da se poveže obrazovni proces sa praksom u preduzeću odnosno da se učenička praksa odvija direktno u proizvodnom pogonu što sada nije slučaj.

Ove posjete su samo intenziviranje saradnje obrazovnog i privrednog sektora što će biti predmet daljih razgovora sa resorno nadležnim institucijama za oblast obrazovanja.  

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE