Održana sedma sjednica Kantonalnog odbora za razvoj
26.4.2019

Održana sedma sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Na jučer održanom sedmom sastanku Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) prezentiran je plan aktivnosti za izradu strateških dokumenata u Tuzlanskom kantona u 2019. godini. Konstatovano je da su već započele aktivnosti na izradi Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022, a sa ovim sastankom KOR-a započele su i aktivnosti na izradi Akcionog/Operativnog plana 2020-2022., Strategije razvoja TK, te Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja TK za 2018. godinu.


Podsjećamo Kantonalni odbor za razvoj je savjetodavno/koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.
Na ovom sastanku bilo je govora i o aktivnostima na izradi Strategije razvoja Federacije BiH 2021 – 2027. godina, u kojima učestvuju i predstavnici Tuzlanskog kantona.
Ipak, težište sastanka bilo je na procjeni stepena uspostavljenosti procesa planiranja i upravljanja razvojem u Tuzlanskom kantonu u 2018. godini. Tuzlanski kanton je od strane ILDP-ovog projektnog odbora u martu ove godine proglašen kantonom sa najboljim sistemom za planiranje i upravljanje razvojem u 2018. godini. To je bilo osnova za dodjeljivanje poticajnih sredstava ILDP-a, u iznosu od 100.000 USD za realizaciju jednog od projekata iz Strategije razvoja. Na ovom sastanku KOR-a je rađeno i na prioritizaciji ranije identifikovanih projektnih ideja sa ciljem njihovog rangiranja i odabira jedne za dalju razradu u puni projektni prijedlog.


Kroz partnerski odnos sa Projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkim projektom Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija osigurana je podrška Vladi Tuzlanskog kantona u cilju poticanja razvoja Kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE