Subvencije javnim i privatnim preduzećima/poduzetnicima za uvezivanje radnog staža
15.5.2019

Subvencije javnim i privatnim preduzećima/poduzetnicima za uvezivanje radnog staža

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je dva javna poziva za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika subvencioniranih sredstava za uvezivanje radnog staža.

 

U pitanju su:

1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima-za uvezivanje radnog staža" i

 

2. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža"

 

Pravo učešća po Javnom pozivu za Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža imaju javna preduzeća (preduzeća u kojem Federacija Bosne i Hercegovine ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica) sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i preduzeća u poteškoćama ili u stečaju, čija je osnovna djelatnost vezana za sljedeće sektore industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Industrija građevinskog materijala,

− Drvna, papirna i grafička industrija,

− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,

− Hemijska industrija i industrija gume i plastike,

− Namjenska industrija,

te da zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika, osim za preduzeća koja su u stečaju.

Potrebna dokumentacija za javni poziv za javna preduzeća se nalazi pod oznakom FMERI01 dostupna na linku:http://www.vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva/564-2019/6677-subvencije-javnim-i-privatnim-preduzecima-poduzetnicima-za-uvezivanje-radnog-staza i https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/subvencije/subvencije-2019-javna-preduzeća/

Pravo učešća po Javnom pozivu za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža imaju sva privatna preduzeća, odnosno pravna lica koja su u sudski registar upisana kao privredno društvo u kojem privatna lica imaju udio u vlasništvu u iznosu, najmanje, 50% plus jedna dionica, kao i privatna preduzeća u poteškoćama ili stečaju sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je osnovna djelatnost vezana za sljedeće sektore industrijske proizvodnje:

 

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Industrija građevinskog materijala,

− Drvna, papirna i grafička industrija,

− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,

− Hemijska industrija i industrija gume i plastike.

Potrebna dokumentacija za javni poziv za privatna preduzeća i poduzetnike se nalazi u pod oznakom FMERI02 i  dostupna na linku:

http://www.vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva/564-2019/6677-subvencije-javnim-i-privatnim-preduzecima-poduzetnicima-za-uvezivanje-radnog-staza i https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/subvencije/subvencije-2019-privatna-preduzeća/

 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE