Investicijski dan Bosne i Hercegovine u Istanbulu
22.5.2019

Investicijski dan Bosne i Hercegovine u Istanbulu

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve poduzetnike da Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH FIPA i Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu, u saradnji sa Privrednom komorom Istanbula, organizuju dana 17.06.2019. godine u Istanbulu događaj pod nazivom Bosnia and Herzegovina Investment Day.

Pozivamo sve kompanije sa područja Tuzlanskog kantona da uzmu učešće na B2B sastancima sa turskim kompanijama nakon plenarnog dijela događaja. Svoju zainteresovanost bi trebali iskazati do 29.05.2019. i popuniti podatke u prilogu (exel tabela). Troškove prevoza i noćenja snose kompanije.

Privredna komora Istanbula jedna je od najvećih privrednih komora na svijetu, s registriranim članstvom od 450.000 kompanija. U skladu sa profilom domaćih kompanija koje pokažu interes za učešće, Privredna komora Istanbula će pozvati i adekvatne sagovornike sa njihove strane.

Za sve dodatne informacije i dogovore oko učešća, možete kontaktirati gđu. Ninu Pobrić na e-mail:nina.pobric@fipa.gov.ba i/ili kontakt telefon 033 278-082.

U prilogu se nalazi preliminarna agenda.

FOTOGRAFIJE