Objavljen Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekat “Siguran start”
28.5.2019

Objavljen Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekat “Siguran start”

Grad Tuzla objavio je Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području Grada Tuzla – Projekat: “Siguran start”.

Na osnovu tačke VI Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za novčanu podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/19), Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, dana 28.05.2019.godine je objavila: Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2019. godinu, sa pozicije: Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima – Projekat: “Siguran start”

Javnim pozivom prikupljaju se aplikacije (prijave) novoregistrovanih samostalnih djelatnosti registrovanih kao osnovno zanimanje i privrednih društava, koji su na području grada Tuzla u 2019. godini pokrenuli svoju djelatnost.

Ukupan iznos sredstava predviđen za ovaj Program iznosi 100.000,00 KM (stohiljadakonvertibilnihmaraka), a usmjeren je na:

- refundiranje troškova registracije firme (ne odnosi se na osnivački kapital, već na troškove notarske obrade dokumenata, sudske i administrativne takse, te izradu pečata firme);

- sufinansiranje troškova obaveznih doprinosa za PiO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za registrovanu djelatnost i to za tekuću godinu, s tim da je maksimalni iznos sufinansiranja 3.000,00 KM (tri hiljade KM);

- sufinansiranje nabavke sredstava za rad i opreme (neupotrebljavane) za registrovanu djelatnost, u iznosu do 49% od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalni iznos sufinansiranja 3.000,00 KM (tri hiljade KM);

- sufinansiranje troškova zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja registrovana djelatnost, u iznosu do 50% od iznosa zakupnine, s tim da je maksimalni iznos sufinansiranja 3.000,00 KM (tri hiljade KM);

- sufinansiranje troškova poslovnih usluga: informatičke, pravne, marketing i prodaja, knjigovodstvene i finansijske usluge (troškovi za izradu računovodsvenih i dr. informatičkih programa potrebnih za poslovanje, troškovi za izradu neophodnih pravnih akata, uobičajni troškovi reklamiranja, troškovi vođenja knjigovodstva i finansija) – maksimalni iznos sufinansiranja je 3.000,00 KM.

Aplikant može aplicirati na samo jedan od prethodno navedenih oblika podrške.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim prijavnim obrascem, možete preuzeti na sljedećem linku:http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/javni-poziv_siguran_start_28_05_2019.pdf

FOTOGRAFIJE