Info dan 3rd CfP ADRION
3.6.2019

Info dan 3rd CfP ADRION

U okviru Interreg ADRION programa 2014-2020 objavljen je treći javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u prioritetnim oblastima „Inovativni i pametni region“ i „Povezani region“.

Tim povodom, a u funkciji kontakt tačke za program ADRION u BiH, Direkcija za evropske integracije organizuje informativni događaj posvećen trećem pozivu kako bi informisala sve zainteresovane strane o uslovima i detaljima učešća i prijave.

U vezi sa uslovima poziva, treba napomenuti da je poziv ograničen u pogledu tema, finansijskih sredstava kao i mogućih partnerstava te u tom smislu upućujemo da se posebno razmotre odredbe u vodiču za aplikante koji se odnose na prihvatljivost partnera. 

Tema 1: Plavi rast u okviru strategije pametne specijalizacije

Tema 2: Socijalne inovacije

Tema 3: Pomorski saobraćaj

Tema 4: Gradski saobraćaj 

Prihvatljivi aplikanti za prve tri teme: javne institucije na državnom/regionalnom nivou nadležne za datu oblast, javno-pravna tijela (bodies governed by public law) nadležne za datu oblast pod uslovom da je nadležna javna institucija na državnom/regionalnom nivou pridruženi partner i privatne organizacije isključivo u svojstvu pridruženog partnera; Za temu br 4: najmanje jedna javna institucija na odgovarajućem nivou nadležna za gradski saobraćaj u navedenim urbanim gradskim područjima, a koja po potrebi može garantovati pribavljanje potrebnih dozvola za izvođenje pilot aktivnosti na lokaciji projekta. Javno-pravna tijela mogu također učestvovati pod uslovom da je nadležna javna institucija na državnom/regionalnom nivou pridruženi partner, a privatne organizacije isključivo u svojstvu pridruženog partnera.

U skladu sa nadležnostima u oblastima koje su pokrivene pozivom, pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju info danu u srijedu 12.06.2019. godine u Hotelu Hills u Sarajevu sa početkom u 10 sati.

Objavljeni poziv sa svim detaljima kao i prijavni obrazac za info dan se nalazi na sljedećim linkovima:https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/3-calls-for-proposals-priority-axis-1/ i https://forms.gle/ta2Qy7ZzmBLPaN5f7

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE