Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajma „Svjetski halal samit 2019“ u Republici Turskoj
10.10.2019

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“  u okviru sajma „Svjetski halal samit 2019“ u  Republici Turskoj

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane privrednike sa područja Tuzlanskog kantona da će se u periodu od 28. novembra do 1. decembra 2019 godine u  Istanbulu (republika Turksa) održati „Svjetski halal samit 2019“ i „7. OIC (Organizacija islamske saradnje) Expo halal sajam“.

U okviru pomenutog sajma za predstavnike kompanija, institucija i organizacija u periodu od 27. novembra do 1. decembra 2019 godine će se održati „Buyer Mission Program“. Navedenim programom planirano je održavanje panela,  bilateralnih poslovnih susreta i posjete sajmu. Učesnicima (po jednom predstavniku iz kompanije/institucije/organizacije) navedenog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Navedenim programom planirano je održavanje brifinga za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) navedenog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika: engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Svi zainteresovani učesnici su obavezni dostaviti aplikacioni formular Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do 25.10.2019. godine na broj faksa: 033/208-562, ili putem e-maila: saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

FOTOGRAFIJE