Održan radno-konsultativni sastanak na temu “Informisanje i razvoj kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti obrtništva“
24.10.2019

Održan radno-konsultativni sastanak na temu “Informisanje i razvoj kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti obrtništva“

S ciljem upoznavanja predstavnika nadležnih službi za oblast obrta iz općina/gradova Tuzlanskog kantona sa aktuelnim statusom novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH i aktivnostima Obrtničke komore TK na unapređenju rada obrtnika  u Kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla dana 23.10.2019. godine održan je sastanak na temu “Informisanje i razvoj kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti obrtništva “.

Sastanak je organizovalo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa Obrtničkom komorom FBiH, Obrtničkom komorom Tuzlanskog kantona te predstavnicima općinskih/gradskih službi nadležnih za oblast obrta sa područja Tuzlanskog kantona. Na sastanku su uzeli učešće i predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta koji su prisustnima, kao predlagači novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, prezentirali najznačajnije prednosti donošenja ovog Zakona. Diskutovalo se i o  praktičnoj primjeni novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH u jednicama lokalne samouprave. Iz Ministarstva privrede TK su prisutne informisali i o objavljenom javnom pozivu koji je u toku za programe poticaja sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ za subvencioniranje obrta za nabavku opreme i alata te pozvali prisutne da dodatno animiraju obrtnike da apliciraju na javni poziv. Također su navedene i aktivnosti koje je Ministarstvo provodilo u ovoj godini u saradnji sa obrtnicima i drugim partnerima na promociji obrtništva u obrazovnim ustanovama.

Na kraju sastanka dogovorene su aktivnosti za naredni period kojim bi se ojačala saradnja svih institucija nadležnih za oblast obrta.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE