Ministarstvo privrede i FIPA uspješno organizirali TAIEX radionicu iz oblasti javno-privatnog partnerstva
4.11.2019

Ministarstvo privrede i FIPA uspješno organizirali TAIEX radionicu iz oblasti javno-privatnog partnerstva

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), uz podršku TAIEX EU (Instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija), su u protekloj sedmici uspješno organizirali radionicu na temu „Jačanje kapaciteta javnih tijela u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva“. Trodnevna radionica je održana u periodu od 30. oktobra do 01. novembra 2019. godine u Sarajevu, a osnovni cilj radionice se ogledao u unapređenju administrativnih kapaciteta za provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP).

Predavači na ovoj radionici bili su istaknuti eksperti iz ove oblasti u EU, predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, gdin. Domagoj Dodig i gdin. Slavko Čolak, koji su ovom prilikom proveli učesnike kroz proces identifikacije, pripreme, ugovaranja i praćenja projekata javno-privatnog partnerstva.

Uzimajući u obzir činjenicu da je JPP novina u praksi javnog sektora te da postoji određeni nedostatak kapaciteta javnog sektora kada je JPP u pitanju, ključni cilj radionice, kojoj je prisustvovalo blizu sto učesnika sa svih nivoa vlasti u BiH, je bio poboljšati kolektivno znanje u ovoj oblasti, upoznati se sa praksom drugih zemalja i razmjeniti iskustva sa institucijama iz država članica EU.

Ministarstvo privrede i FIPA će nastaviti realizirati zajedničke aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva, a naredna planirana aktivnost, koja će takođe biti realizirana uz podršku TAIEX-a je studijska posjeta Republici Hrvatskoj i posjeta uspješno implementiranim projektima po modelu javno-privatnog partnerstva.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE