Objavljen poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge izrade studije opravdanosti JPP projekta
2.12.2019

Objavljen poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge izrade studije opravdanosti JPP projekta

Ministarstvo privrede obavještava sve zainteresirane da je objavljen poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge izrade studije opravdanosti JPP projekta unapređenja javne rasvjete u općini Sapna.

 

U skladu sa relevantnim strateškim planovima i programima razvoja Općine Sapna, projekat ekološki i ekonomski prihvatljive javne rasvjete na području ove općine prepoznat je među projektima od najvećeg prioriteta. Nakon preliminarne analize stanja i potreba, te ostalih informacija relevantnih za ovakav projekt, Općina Sapna pokrenula je proces izrade Studije opravdanosti, sa perspektivom implementacije ovog projekta putem modela javno-privatnog partnerstva u okviru općinske inicijative podržane od strane Ministarstva privrede.

 

Pravni osnov za izradu studije opravdanosti je zakosnki okvir za javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona  - Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 19/17) i Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privtnog partnerstva („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/18) - te posebni propisi i standardi koji uređuju oblast pružanja usluge javne rasvjete.

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 17.12.2019. godine u 10h, na adresu Općine Sapna.

 

U prilogu ove obavijesti možete pogledati Obavještenje o nabavci broj: 606-7-2-43-3-26/19.

FOTOGRAFIJE