Novosti i aktuelnosti

30.1.2018

Trgovac pojedinac-kako se registrovati u 7 koraka

U Službenim novinama Federacije BiH broj: 97/17 dana 26.10.2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH u kojem je evidentirana značajna novina koj...

22.1.2018

Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), se u Bosni i Hercegovini realizuje od 2008. godine. Trenutna, treća faza projekta, obuhvata period od 2016 – 2020. godine. YEP realizuje njemačka k...

29.11.2017

ODLUKA o taksama - dopuna

Na osnovu člana 13. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), člana 7. Zakona o pripadnosti javnih priho...

15.1.2016

Održana prva sjednica Savjeta za izradu prostornog plana

U prostorijama Općine Kladanj danas je održana I sjednica Savjeta za izradu Prostornog plana općine Kladanj za period 2014.-2034.godina. Prema ranije donesenom rješenju zadatak Savjeta je da ...